De meest actuele inzichten in risicogestuurde brandveiligheid
Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden  |  Gegevens wijzigen
 
nieuwsbrief
nummer 3, november 2016
 
Geachte heer Bertijn,

Bij een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid maakt u op basis van de aanwezige risico’s afgewogen keuzes voor maatregelen. Daarbij kan in overleg met de toezichthouder worden afgeweken van voorschriften, mits de eigen gekozen maatregelen leiden tot een gelijkwaardige of zelfs betere brandveiligheid. Hoe dat kan en hoe andere organisaties daaraan invulling geven, leest u in deze nieuwsbrief.

Vriendelijke groet,
De Zorg Brandveilig
 
Infoblad: Automatische blusinstallaties als gelijkwaardige oplossing
Een automatische blusinstallatie kan een gelijkwaardig alternatief zijn voor andere brandveiligheidsmaatregelen. Maar hoe maakt u een afgewogen keuze om zo’n systeem wel of juist niet toe te passen? Aan de hand van (praktijk)onderzoek worden alle vragen beantwoord in het infoblad ‘De keuze voor automatische blusinstallaties’.
Download het infoblad  >>
 
Twitter LinkedIn Facebook
 
Meander MC: “Regelgeving is één ding, een brandveilig ziekenhuis is echt iets anders”
Bij Meander Medisch Centrum kijken ze niet alleen goed naar de risico’s op het ontstaan van brand. De veiligheid van medewerkers, bezoekers en patiënten bij brand is net zo’n belangrijk onderdeel van het brandveiligheidsbeleid. "De zorg voor onze patiënten houdt niet op zodra er iemand ‘Brand!’ roept."
Lees het interview  >>
 
Twitter LinkedIn Facebook
 
Careyn: “We zijn continu alert op verandering”
VVT-organisatie Careyn constateerde dat het Bouwbesluit onvoldoende aansloot op hun zorg, doelgroepen en risico’s. Dus werd de blik verbreed en een integraal brandveiligheidsbeleid ontwikkeld. Ook nog in tijden van fusies en reorganisaties. “Toen ik hieraan begon dacht ik: dat is zo geregeld. Maar zo werkt het niet. Je moet continu alert zijn.”
Lees het interview >>
 
Twitter LinkedIn Facebook
 
Schrijf u gratis in voor bijeenkomsten ‘Risicogestuurde brandveiligheid in de praktijk’
Deze maand geven GGZ Rivierduinen en UMC Utrecht een kijkje in de keuken. Tijdens twee bijeenkomsten lichten deze organisaties toe hoe zij risicogestuurde brandveiligheid in de praktijk vormgeven. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Schrijf u nu gratis in.
Inschrijven bij GGZ Rivierduinen >>
 
Inschrijven bij UMC Utrecht  >>
 
Twitter LinkedIn Facebook
 
Ruimte in Bouwbesluit voor gelijkwaardige alternatieve brandveiligheidsmaatregelen
Iedere zorgorganisatie moet voldoen aan wet- en regelgeving. Maar het Bouwbesluit 2012 en de bijbehorende Rijksvisie op brandveiligheid geven meer dan ooit ruimte om voorschriften te vervangen door alternatieven die leiden tot een gelijkwaardige of betere brandveiligheid. Maar hoe werkt dat in de praktijk?
Lees verder >>
 
Twitter LinkedIn Facebook
De Zorg Brandveilig is een programma van Brancheorganisaties Zorg en Brandweer Nederland