Samenwerken aan een risicogestuurde brandveiligheid
Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden  |  Gegevens wijzigen
 
nieuwsbrief
nummer 4, december 2016
 
Geachte heer Bertijn,
 
Invulling geven aan een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid gaat gepaard met uitdagingen. Regelmatig wordt daarom door zorgorganisaties de samenwerking gezocht met brandweer, collega-instellingen of andere instanties. In deze nieuwsbrief een aantal mooie voorbeelden daarvan.
 
Vriendelijke groet,
De Zorg Brandveilig
 
Het Baken: “Brandveiligheid is ieders verantwoordelijkheid”
Toen Zorgverlening Het Baken besloot de BHV-organisatie eens flink onder de loep te nemen, ging het roer om. Een eigen interne trainer werd aangenomen en sinds een jaar krijgen alle medewerkers een BHV-training. “Alleen als iedereen de basis heeft, kunnen we 24/7 genoeg capaciteit garanderen voor een veilige ontruiming.”
Lees het interview  >>
 
Twitter LinkedIn Facebook
 
Bestuurlijke masterclass ‘Risicogestuurde Brandveiligheid’
Bestuurders hebben een sleutelrol bij het bieden van een veilige omgeving aan cliënten en patiënten. Daar hoort een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid bij. Maar wat betekent dit precies voor u en uw organisatie? Daarover gaat de bestuurlijke masterclass ‘Risicogestuurde Brandveiligheid’ op 1 februari 2017. Bestuurders kunnen zich nu inschrijven voor deze masterclass.
Meer informatie  >>
 
Twitter LinkedIn Facebook
 
Geen nood bij brand: samen naar een groter brandveiligheidsbewustzijn
‘Geen nood bij brand' (GNBB) is een door brandweer en zorginstellingen ontwikkelde methode om brandveiligheidsbewustzijn te vergroten. Brandweer en zorginstellingen kijken samen waar knelpunten zitten, maken ze bespreekbaar en vervolgens wordt de instelling met expertise van de brandweer ondersteund in het toepassen van maatregelen.
Lees meer  >>
 
Twitter LinkedIn Facebook
 
Ziekenhuis Rijnstate stelt veranderplan brandveiligheid op
Ziekenhuis Rijnstate heeft aan de hand van de methode 'Geen nood bij brand' een veranderplan opgesteld voor een integrale, risicogestuurde aanpak van brandveiligheid. Het doel: het veiligheidsbewustzijn ten aanzien van brandveiligheid onderdeel laten worden van het DNA van de medewerkers van Rijnstate.
Lees meer  >>
 
Twitter LinkedIn Facebook
De Zorg Brandveilig is een programma van Brancheorganisaties Zorg en Brandweer Nederland